متنفرم از اینکه فقط چند ثانیه وقت داشته باشم بغضم رو قورت بدم و صورتم و خشک کنم. گلوم میمیـــــــــــــــــــــــره از درد

/ 5 نظر / 17 بازدید
وحدانه

سلام برا اینکه گریه کردی.گریه نکن.