به من چیزی بگو شاید     هنوزم فرصتی باشه

   هنوزم بین ما شاید        یه حس تازه پیدا شه

یه راهی رو به من واکن    تو این بیراه ی بن بست

یه کاری کن برای ما          اگه مایی هنوزم هست

به من چیزی بگو از عشق     ار این حالی که من دارم

من از احساس شک کردن    به احساس تو بیزارم

تو هم شاید شبیه من      تو این برزخ گرفتاری

تو هم شاید نمیدونی      چه احساسی به من داری

/ 0 نظر / 4 بازدید