زندگی زیبا نیست...

                          هرچقدر هم خودمان را به نفهمی بزنیم...!

/ 4 نظر / 4 بازدید
منادي و ياسی

سلام زندگی زيباست البته بستگی به اين داره که زيبايی را چی معنی کنيم

سالار

کجايه اين زندگ زيباست ؟؟؟ راستی شما چند سالته ؟

سالار

نتيجه ی نظر سنجيت رو عوض کردم البته واسه شوخيا !‌

سالار

نگينه ۱۸ ساله !‌ خوشبختم