... اما مهم اینه که صحنه پایانش رو چطورى انتخاب کنم ... آخرین صحنه اى که ضبط میکنم میتونه زیر یه بارون تند باشه ، سر تا پا خیس اما قوى در حالیکه کولش کرده و میدوئه

/ 0 نظر / 18 بازدید