من مانده ام و یاد شب آشوب نگاهت

دیگر نه امیدی...نه پناهی...نه قراری :)

/ 2 نظر / 18 بازدید
۷

من سوخته ام کار من از کار گذشته است تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری