هی! ma'love

اخی....چقدر خوش میگذره!....دارم کم کم تخلیه ی روانی میشم!
ازاده ازادم الان!.....چه فازی میده!..زودتر این پیش لعنتی هم تموم شه به خدا توپمو ول نمیکنم....عمرا...خودمو خفه میکنم.....بعد میرم بسکتمو خدا میکنم...بعد میرم دبی...بعد عضو تیم امارات میشم...بعد اونجا درسم می خونم...بعدش بر میگردم ایران دیگه حالا تا چی پیش بیاد!.....اخی.....چه خوب....


پ.ن  رویاهای نهفته ی نگین

/ 3 نظر / 4 بازدید
مینا

به قوله شاعر: تموم ویشه هر چی غمه روزه دیدار تو روزه عشقمه!!!!!!!!!!!!

مینا

به قوله شاعر: تموم ویشه هر چی غمه روزه دیدار تو روزه عشقمه!!!!!!!!!!!!

! A L

چرا ول کردی بسکتو؟!!!!!من دیگه نمیتونم ولش کنم,جزئی از زندگیم شده,مسیر زندگیمو عوض کرد,کلی دوست خوب دارم از بسکت [لبخند]