68

نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.نه من تغییر نکردم.

کافیه! تو ذهنم موند.

پ.ن١: فقط دارم حالات جدیدی رو تجربه میکنم.

پ.ن٢:without copy/paste

/ 6 نظر / 16 بازدید
ناشناس

خوبه همینطوری ادامه بدی تا شب عید کاملا دیوونه میشی

ناشناس

خوبه همینطوری ادامه بدی تا شب عید کاملا دیوونه میشی

killy

چرا تو تغییر کردی چرا تو تغییر کردی چرا تو تغییر کردی چرا تو تغییر کردی تو تغییر کردی تغییر کردی تو تغییر کردی تو تغییر کردی تو تغییر کردی تغییر کردی کردی تغییر کردی تو تغییر کردی تو تغییر کردی تو تغییر کردی تغییر کرد تغییر کردی کردی کردی کردییییی کردیییی.... یا همون جمله ی معروف:خیلی عوض شدی نگین خانم خیلی...) این پژواکم داشت دیگه عمرا از ذهنت بره D:

killy

تازه همین که دیگه اسم من زیاد نمیاد تو پستات یعنی تغییر کردی

مهدی

سلام بنده توصیه میکنم به پست های قبلیت یک نگاهی بندازی نگین جان! نوع نگارش همین پست در مقایسه با پست های قبلی کاملا بیانگر تغییر تو هستش![خنده][نیشخند][زبان] بابا آلمان رفتن که دیگه این کارا رو نداره! تازه بیست ساله شدن هم این همه جو گیری نداره! اینها هم چیزهای عادی هستن![نیشخند]

ms.brightsmile

obama ye goft "change" hame besh ray dadan . tagir bokon che eshkali dare? man bishtar gire "68"am chera title 68 e? ha