خیلی خیلی زود گذشت....٣ سال!....ســــــــــــــــــــــه سال....یعنی کسی که ٧/١٠/٨۶ به دنیا اومده حالا ٣ سالشه!.....یعنی ٢سال از اون مراسم به یاد موندنی میگذره...یعنی ١ سال از روزی که با س رفتیم آزادی و البته ضایع شدیم...یا بهتر بگم ضایع شدم...

اون پیتزای خوشمزه...

روحت شاد آیدین...

/ 7 نظر / 19 بازدید
آرنگ

ما گذشته را تنها از منظر حال می‌بینیم و درکی هم که از آن به‌دست می‌آوریم از همین منظر است و بس. ای. اچ. کار / تاریخ ایران مدرن/ نوشته یرواند آبراهامیان/ ترجمه ابراهیم فتاحی

شیخ شعاعی

روحش شاد

آرنگ

برای آدم هایی - مثل من - که همیشه و همه جا در حال فکر کردن به همه چیز و همه کس هستند، کار کردن و خسته شدن تا سر حد مرگ میتونه بهترین گزینه ممکن باشه. بلکه این مُخه فرصت اضافی برای فکر کردن پیدا نکنه.[نیشخند]

ALI10

حیفش,هنوزم جانشینی براش نیومده.

!!! (یک دوست)

راستی واقعاً روحش شاد. ایکاش با منم بیای بریم از اون پیتزا خوشمزه ها بخوریم. فعلاً بای[خداحافظ][فرشته]

یلدا

نگین چقدر خوبه که می نویسی