همينطوری up کردم!.....مسخرس!

دو هفته پیش...

همچین موقع هایی...بودی.

بازی رو برده بودی و داشتی بر میگشتی تهران

یه کم بعدش داشتی میرفتی مهمونیه ....(؟).... .

۵ ساعت بعدش انداختی تو جاده....

 ۴ساعت بعدش دیگه نبودی!

به همین سادگی...به همین وحشتناکی!

هنوزم عکسات ناراحتم میکنه ایدین...ولی باید قبول کرد خوب به هر حال!

دوباره دارم عوض میشم...نمی دونم یکی نمودار روحیات منو بکشه چه شکلی میشه؟...احتمالا هموگرافیک!

پ.ن  بعضی وقتا شک میکنم این نگینه که داره می نویسه!

/ 3 نظر / 5 بازدید
امير

آره نگينه که داره می نويسه وعشق صدای بی صدايی است که صدا دارد ...

هم رکاب شيطان

بیهوده داریم سایه بازی می کنیم همیشه شروع نشان از خواستن نیست ! ازالفبای درس تا دل دل کردن یک واژه شاید ، از همین دوستت دارم های معمولی و نا گهان تو می روی و ناگهان انتظار تا تلنگری ، تا معجزه ایی تا شاید هم خداوندی آنقدر ها هم که فکر می کنی رویایی نیست !!!!

علی

آه آیدین